O nás

Nesmíme se stydět být na silnicích lidští. Je to normální, že se zajímáme jeden o druhého a že jsme připraveni si navzájem pomoci. Chovejme se proto za řízením vozidla s tímto vědomím. Nemá být naším cílem, v důsledku uplatňování naší současné životní filosofie orientované na výkon, uplatňovat dravost a bezohlednost v dopravním provozu. Zde není prostor pro používání eufemisticky nazývaného "ofenzivního" způsobu jízdy. 

Současný dopravní provoz je bojem o přežití. Je to z velké části přirozený reflex a základní rys lidské povahy. Chceme být v tomto boji silnější a lepší než ostatní. To je základem, že ostatní řidiče vnímáme tak trochu jako soupeře. Na tomto přístupu je založen náš lidský pokrok.
Na silnici tento přístup nepatří. Zde nemůže v žádném případě jít o soupeření. Zde nám všem, bez výjimky musí jít o to, dojet do našeho cíle včas a ve zdraví. Opravdu se tohoto cíle dá dosáhnout i bez zbytečného rizika, stresu a hazardu.

Budeme rádi, když touto cestou půjdete s námi. 

 

Chrakteristika a cíle  

Řídíme se schválenými stanovami Mobility clubu: 

 

Článek 5 - Charakteristika organizace

Mobility club je nezávislé, dobrovolné, občanské sdružení pracující na demokratických principech, které sdružuje motoristy a příznivce komunikačních technologií  a působí na území České republiky.  Chce ovlivňovat své  členy  tak,  aby se chovali na silnicích ohleduplně, dodržovali zákony a dopravní předpisy a nezapomínali na základní principy bezpečného dopravních chování.

Článek 6 – Cíl sdružení

Hlavním cílem Mobility clubu je všestranné zabezpečení motoristických, komunikačních, navigačních. lokalizačních potřeb  a služeb členům klubu. Bude poskytovat konzultace a asistence v oblasti silniční dopravy, bezpečnostního zabezpečení, zdravotních a finančně – pojišťovacích služeb pro klubové členy a spolupracovat s obdobně tematicky zaměřenými kluby v zahraničí. Klub bude také provádět prevenci v  bezpečnosti silniční dopravy a vystupovat na podporu a obhajobu zájmů svých členů v České republice a v Evropě. Pro své členy a i jejich děti, bude organizovat motoristické a mototuristické akce, kurzy, školení, soutěže a závody, aby zlepšil jejich dovednosti v ovládání vozidel, užívání komunikačních prostředků, znalosti poskytování první pomoci a upozornil na smrtelné nebezpečí konzumace alkoholu a užití drog a obdobných návykových látek při řízení vozidel.